Vui lòng điền thông tin như sau:

  Họ và tên

  Giới tính

  Ngày sinh

  Email

  Số điện thoại

  Zalo

  Skype

  LINE

  Nơi cư trú hiện tại

  Địa chỉ liên lạc

  Mục đích tìm hiểu chương trình

  Đã Tốt nghiệp CĐ/ĐH?

  Tên trường đại học (cao đẳng) và tên chuyên ngành học

  Trình độ tiếng Nhật

  Hiện tại có đang làm việc tại Công ty Phần Mềm không?

  Kinh nghiệm làm việc tại Công ty Phần Mềm

  Có kinh nghiệm với Ngôn ngữ lập trình

  Có kinh nghiệm với Databse

  Hội thảo giải thích chương trình đào tạo dự kiến sẽ tổ chức vào Thứ Bảy ngày 24/07 vào 2 khung giờ, vui lòng chọn khung giờ có thể tham gia (có thể đăng ký cả 2 khung giờ, BTC sẽ gửi thư mời):

  Đặt câu hỏi dành cho Ban Tổ Chức

  KISSYO - Chương trình Đào tạo nguồn nhân lực CNTT hướng DN CNTT Nhật Bản